Stockholms Ishockeyförbunds verksamhetsinriktning för 2020-2025 ger tillsammans med budget
distriktsstyrelsen ledning för att styra, leda och prioritera verksamhetens inriktning de
nästkommande åren. Verksamhetsinriktningen tar sikte på Svenska Ishockeyförbundets
gemensamma strategi för framtiden med visionen:
”Sveriges mest engagerande idrott”

Vi ska vara bäst i världen i ishockey på alla nivåer och vara den idrott som engagerar mest och flest.
Svensk Ishockey ska också vara en samlande kraft och bidra till att bygga vårt framtida samhälle.
Utgångspunkterna för Stockholms Ishockeyförbunds verksamhetsinriktning och verksamhet är
Svenska Ishockeyförbundets kärnvärden ”Tillsammans – Passion – Ansvar” som bildar Svensk
Ishockeys värdegrund samt Svensk Idrotts Strategi 2025. I sin bearbetning av dessa strategier har
Stockholms Ishockeyförbund formulerat sina ledord som är att alla ska ”kunna – vilja och få” vara
med i Stockholmshockeyn. Som landets största hockeydistrikt strävar vi också ständigt efter att vara
en betydelsefull aktör med ett utvecklingsdriv som ger oss en stark position både inom idrottsfamiljen och ur ett samhällsperspektiv.
Verksamhetsinriktningen kommer, efter beslut av årsmötet att brytas ner till en handlingsplan på aktivitets- och målnivå. Det innebär att prioriteringar av aktiviteter samt resurser sker varje verksamhetsår.

Här finner ni Verksamhetsinriktning 2020-2025

Senast uppdaterad: 23-08-08 av Terese Hammarqvist