Disciplinärenden

Här hittar du information hur en handläggning av ett disciplinärende går till samt vad som gäller beroende på vilken spelplattform du tillhör. 

  • Stockholms Ishockeyförbunds disciplinnämnd hanterar disciplinärenden för alla ungdomsserier och distriktsserierna division 4 och 5 samt damrekreation.
  • För juniorserier och division 1, 2, 3 och Allfyran som är regionala serier finns en separat disciplinnämnd som bemannas med ledamöter från de olika distrikten i Region Öst.
  • Stockholms Ishockeyförbunds kansli handlägger och är administrativt stöd åt båda dessa nämnder.

All kommunikation kring disciplinärenden sker via: disciplin@stockholmhockey.se

Blankett för Disciplin i Stockholm HÄR

Blankett för Disciplin i Regionen HÄR

Handläggningen av ett disciplinärende

När ett matchstraff som ska leda till ytterligare bestraffning har utdömts så skriver anmälaren (oftast domaren) en rapport.

Denna anmälan skickas sedan till Stockholms Ishockeyförbund på disciplin@stockholmhockey.se . Anmälan går vidare till berörd
disciplinnämnd (två olika beroende på region- eller distriktsserier, se ovan).

Vid

  • Game Misconduct (GM) - Vissa GM leder till en anmälan till disciplinnämnden för eventuell ytterligare bestraffning. Vid GM är spelaren INTE automatiskt avstängd i TSM, men kan i vissa fall, efter beslut av nämnden, bli avstängd under utredning. Detta meddelas i "Begäran om yttrande" som skickas ut till föreningen.
  • Match Penalty (MP) - Spelaren är automatiskt avstängd tillsvidare i alla matcher, alla serier, fram till beslut fattats av disciplinnämnden.

Disciplinnämnden meddelar till föreningen om spelaren eller ledaren är avstängd eller inte under utredning och begär samtidigt in ett yttrande, dvs den anmäldes version av vad som har hänt.

Föreningen får samtidigt också ta del av själva anmälan och har sedan möjlighet att yttra sig inom angiven tidsperiod innan ärendet går vidare till beslut. Önskar man ej yttra sig i ett ärende så meddela detta till disciplin@stockholmhockey.se 

Disciplinnämnden sammanträder en gång i veckan och fattar beslut i de ärenden som är klara för beslut.

Kanslipersonalen på Stockholms Ishockeyförbund deltar inte i besluten och kan heller inte påverka
dessa.

Beslutet meddelas föreningen per e-post.
Observera att all kommunikation går till föreningens officiella adress. I beslutet står det hur länge spelaren eller ledaren är avstängd och hur många matcher det motsvarar. Avstängningens längd mäts alltid i antal matcher i aktuell serie.

Avstängd eller inte?

När ett ”match penalty” utdömts så är spelaren eller ledaren automatiskt avstängd gällande alla matcher, i alla serier.

När ett GM utdömts och anmäls till disciplinnämnden så står det i dokumentet ”Begärande om yttrande” om spelaren är avstängd eller inte under utredning. 

Skicka in yttrande

Den anmälde ska yttra sig om händelsen, antingen via föreningen eller på egen hand. I yttrandet är det viktigt att beskriva vad som hänt och om man vill hänvisa till något film- eller bildmaterial så måste det bifogas i filformat (ej länk). Om man inte skickar in ett yttrande så kan det komma att tolkas det som ett godkännande av anmälarens rapport.

Att överklaga

Om spelaren vill överklaga ett beslut så vänder man sig till Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd, disciplin@swehockey.se , som är nästa instans, inom två veckor från det att beslutet meddelats. Det står också i själva beslutet hur du gör för att överklaga ett beslut. Stockholms Ishockeyförbunds eller Region Östs
disciplinkommittéer kan inte ändra sina egna beslut. Det kan bara Svenska Ishockeyförbundet göra, det är därför överklagan ska gå dit.

Senast uppdaterad: 23-01-31 av Terese Hammarqvist