RF-SISU Stockholm

Ett tips till alla föreningar är att kontakta vårt distriktsförbund, RF-SISU Stockholm för att samverka kring utbildningsfrågor. På så sätt kan föreningen både få stöd i form av kompetens och ekonomiska subventioner till utbildnings- och utvecklingsinsatser.

För mer information, kontakta

Håkan Strömberg
Idrottskonsulent I Ishockey – Bandy – SWE3 – Baseboll – Softboll – Lacrosse – Cricket

RF-SISU Stockholm
Tel: +46 73 704 27 98 | E-post: hakan.stromberg@rfsisu.se
Adress: Vretenvägen 4, 171 54 Solna
www.rfsisu.se/stockholm


RF-SISU Stockholm är en av Riksidrottsförbundets och SISU Idrottsutbildarnas 19 regionala organisationer. Vårt uppdrag är att stödja, företräda, leda och samordna idrottsrörelsen i gemensamma frågor på regional och lokal nivå. Vi verkar även för och bidrar till idrottens utveckling genom folkbildning och utbildning i idrottsföreningar och specialidrottsdistriktsförbund. 

Senast uppdaterad: 23-03-14 av Terese Hammarqvist