Stockholms ishockeyförbund har under våren 2023 tillsammans med svenska ishockeyförbundet och RF/SISU Stockholm genomfört en pilotutbildning för ungdoms och juniorsportchefer.

Utbildningen har pågått från slutet av januari till början på juni där deltagarna har träffats vid fyra tillfällen på Bosön, däremellan har de arbetat med olika hemuppgifter.

Innehållet i utbildningen har handlat om högpresterande organisationer, ledarskap och ledarskapsbeteenden, samtalsteknik samt hälsa för prestation.

Utbildningen har varvat teoretiska inslag med gruppdiskussioner, självreflektion och övning under såväl utbildningstillfällena som i hemuppgifter mellan träffarna.

20 deltagare har varit med under första utbildningen.

Föreläsare under våren 2023:

Andreas Ivarsson, Professor i psykologi vid Halmstad Högskola

Ulrika Billme, Idrottspsykologisk rådgivare

Stefan Holmström Universitetslektor i psykologi vid Umeå universitet

 

Utvärdering i olika former och planering för kommande utbildning för sportsligt ansvariga pågår.

Senast uppdaterad: 23-08-09 av Terese Hammarqvist