Välkommen till sidan för Stockholms Ishockeyförbunds kommittéer. I några av våra kommittéer finns det även tillhörande utskott. Syftet med kommittéerna och utskotten är att hantera vissa frågor som tävling, anläggning eller disciplinhantering. 

Vad är en kommitté?

En kommitté är en grupp inom en organisation, förvaltning eller beslutande organ som sammansatts för att handha vissa frågor. Kommittéer kan ha ett tidsbegränsat uppdrag eller vara mer eller mindre permanenta grupperingar. I alla våra kommittéer sitter det förtroendevalda personer som har förankring i våra föreningar och alla komitteuppdrag är ideelt baserade.  

Vad är ett Utskott?

Ett utskott är en mindre del av en beslutande församling med en särskild uppgift, ofta att förbereda beslut som senare ska tas i den beslutande församlingen som helhet. Alla våra utskott är tillsatta av förtroendevalda representanter som är på ideell basis. 

Senast uppdaterad: 23-01-04 av Terese Hammarqvist