Hem / För förening / Pågående inkluderingsprojekt / New Hockey Generation

New Hockey Generation

New Hockey Generation är ett projekt grundat av Stockholms Ishockeyförbund, Riksidrottsförbundet samt Svenska Ishockeyförbundet. Projektets grundades för att besvara ishockeyns inkluderingsproblematik. Projektets syfte är att nå ut till områden där ishockey inte är lika vanligt förekommande, och projektets mål är att skapa en ishockey som är öppen och tillgänglig för alla. 

Projektet New Hockey Generation startade 2019 och det antogs en projektidé med målsättningen att:

 • Genom kontinuerliga aktiviteter skapa intresse för ishockey i idrottssvaga områden.
  • Utveckla verksamheten efter målgruppens önskemål och på så sätt möjliggöra träning och tävling som passar målgruppens lokala förutsättningar såväl under sommar- som vinterhalvår.
 • Fler utbildade ledare är aktiva ledare i idrottssvaga områden.
  • Fler utbildade, aktiva, ledare kommande med annan etniska och kulturell bakgrund.
 • Stärka befintliga föreningar så de kan börja driva/fortsätta driva verksamhet som inkluderar i idrottssvaga områden.

 

Metoden för arbetet sammanfattades i fyra delar:

 • Projektets huvudsakliga arbete kommer år 1 utgå från att erbjuda skolor i idrottssvaga områden en möjlighet att på idrottslektion eller som fritidsaktivitet få prova på skridskoåkning samt ishockey på isyta i närheten av skolan. Huvudsaklig målgrupp:
  • Barn 6–9 år
  • Barn och ungdomar i idrottssvaga områden som annars inte kommer i kontakt med ishockey.
 • Projektet kommer även arbeta med eventliknande arrangemang, dels för att visa upp det arbete som görs och för att göra målgruppen medveten om att arbetet utförs i deras närhet. Dels för att introducera ishockey och skapa ett intresse kring sporten hos den ofta stora publik som är närvarande vid dessa event.
 • Projektet kommer även att undersöka nya alternativ för att utveckla och optimera verksamheten (se delprojekt/projektidéer nedan).
 • Projektet ska bidra med evidens till styrelseutbildningar samt föreningsutveckling inom ramen för Stockholm Ishockeyförbunds övergripande arbete med jämställdhet och inkludering.  

 

Till detta antogs en projektgrupp med personer från Stockholms Ishockeyförbunds styrelse & kansli samt tjänstepersoner från RF-SISU och en heltidsanställd projektledare.

 

Vi valde att dela upp projektet i fyra verksamhetsdelar:

 • Skolverksamhet
 • Eventverksamhet
 • Kulturföreningsverksamhet
 • Marknadsföring

Sedan projektet startade 2019 har verksamheten påverkats av pandemin, vi har ändock kunnat genomföra de två förstnämnda verksamhetsdelarna under olika perioder. Skolverksamheten har varit den största delen och vi har varit verksamma med skolor i Jordbro, Farsta, Sätra, Tumba, Spånga & Sundbyberg. I varje område har vi tillsammans med den lokala ishockeyföreningen genomfört prova på-tillfällen med lågstadieklasser eller fritidsgrupper från närliggande skolor.

Vi har genomfört event i flera olika områden sedan vi startade projektet och dessa har ofta varit knutna till samma områden som i skolverksamheten och ishockeyföreningen har i de flesta fallen också varit delaktiga. Dessa tillställningar har i vissa fall varit öppna för allmänheten och därav för alla åldrar men även för skolor där det också blivit blandade åldrar.

Kulturföreningsverksamheten har på grund av läget inte kunnat genomföras och heller inte marknadsföring. I alla fall inte i den utsträckning som vi hade hoppats och planerat för.

 

Då projektet har finansierats med bland annat ekonomiskt stöd från Riksidrottsförbundet har vi hela tiden haft ett slutdatum. Detta slutdatum passerades under våren 2022 då vi också valde att pausa verksamheten från projektets sida. Skolverksamheten bedrivs fortsatt men i föreningsregi. På grund av pandemin anser vi att vi inte kunnat genomföra alla delar av projektet med full kraft, så som vi hade planerat och hoppats på. Vi känner oss inte klara! Därför kommer vi att söka stöd för att kunna återuppta verksamheten med full kraft från och med 2023.

Svensk ishockeys huvudsponsor
 • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
 • Logotyp CCM
 • Logo Scandic