Ordförande Richard Hellmark
Tjänsteperson Vakant
Förtroendevald Hanna Wistrand
Förtroendevald Joakim Jonsson
Förtroendevald Michael Thunström

Senast uppdaterad: 23-08-08 av Terese Hammarqvist