Hem / Nyheter från Distriktet / Vilka stannar kvar och varför?

Vilka stannar kvar och varför?

För alla 16 åriga hockeyspelare i Stockholm väntar nu en ny tid framöver, gymnasieval och övergången från hockeyspel i ungdom till att bli Juniorspelare. Drop out är vanligt förekommande både inom hockey och övrig föreningsidrott, vilka stannar kvar?

Vilka stannar kvar och Varför är en avhandlingsstudie av Britta Thedin Jakobsson, högskolelektor vid Idrottshögskolan i Stockholm. En studie om ungas föreningsidrottande under uppväxtåren. Britta har bland annat tittat på ungdomar i åldrarna 15-19 år, varför det väljer att stanna kvar i föreningsidrotten? 

I resultatet och diskussionen hittar vi följande fynd: De unga i intervjustudien ansåg att idrott hade en viktig plats i deras liv och att idrott var något som de skulle fortsätta med. De beskrev sitt idrottande som roligt och utvecklande, liksom att de deltog i träningarna för känslan av gemenskap med andra. Få betonade att det var viktigt att tävla och nå idrottslig tävlingsframgångDe vanligaste anledningarna som ungdomarna gav till att utöva idrott i en förening var att de upplevde idrotten som rolig och utvecklande, att den gav gemenskap, och att det var möjligt att få träna och tävla på en nivå som var anpassad efter den egna ambitionen och förmågan. Det var endast en handfull som svarade att de idrottade för att nå idrottslig framgång. Det massmediala intresset för idrott rör framförallt tävling och prestation. Därtill organiseras föreningsidrott utifrån att tävla och prestera i förhållande till andra, varför det är något förvånade att så få av de unga i studien framhåller vikten av att nå idrottslig tävlingsframgång 

Vill man läsa vidare kring avhandlingsprojektet: http://gih.diva-portal.org/smash/get/diva2:775450/FULLTEXT01.pdf  

Mot bakgrund av resultaten förefaller en av idrottsrörelsens styrkor vara just regelbundenhet och kontinuitet, vilket ger en känsla av sammanhang. De som kommer dit känner att de tillhör en grupp och vet också att andra är där som de kan träna tillsammans med. Genom att i större utsträckning ställa frågor om och ta hänsyn till vad tonåringar måste förstå, kunna hantera, och vad de upplever som meningsfullt i idrott, är det möjligt att fler vill idrotta mer. 

Det vi nu kan ställa oss frågan är hur vi kan locka kvar alla våra 16 åriga ishockeyspelare in i Juniorhockeyn och minimera dropouten. Att anpassa J18 lagen efter behovet, att kanske minska på hetsen kring try out för en 16 årig kille som vill fortsätta spela hockey med drivkraften känsla av ett sammanhang och inte sportslig framgång som mål för sin hockey!  

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
  • Logotyp CCM
  • Logo Scandic