Hem / Nyheter från Distriktet / Nationell satsning är prioriterad fråga i Stockholm!

Nationell satsning är prioriterad fråga i Stockholm!

Nu går svensk ishockey samman för att öka antalet flick- och damspelare. Projektet ”Svensk ishockeys dam- och flicksatsning 2021–2030” är ett gemensamt grepp som inkluderar hela rörelsen!

Syftet med den gemensamma satsningen på dam- och flickishockeyn med sikte på 2030 är att få antalet spelare att öka så att svensk ishockey kan erbjuda bra utvecklingsmiljöer utifrån målgruppens behov, oavsett var i landet du växer upp. Hela vägen från de första skären i Tre Kronors Hockeyskola till en seniorkarriär i våra ligor och framgång i Damkronorna.

Projektet innefattar tre delar:

  • Kartlägga och analysera vilka normer som råder kring flick -och damhockey i landets klubbar och i vilken grad ämnet ligger på styrelseborden samt vilka orsakerna är till att flickor fortsätter respektive slutar spela.
  • Genomföra ett kompetensutvecklingsprogram som faller under ramen för RF:s jämställdhetsprojekt på temat jämställdhet och jämlikhet för kvinnor och män som har eller vill ha ledande positioner inom svensk ishockey
  • Hitta gemensamma strategier för att nå tillväxt, utveckling och prestation.

 

Projektledare för satsningen är Sara Ridderlund, uthyrd på 50% från oss på Stockholms Ishockeyförbund där hon till vardags arbetar som sport- och föreningsutvecklare med särskilt fokus på att stötta flick- och damfrågorna tillsammans med Stockholms föreningar. Tjänsten är ett led i Stockholms Ishockeyförbunds satsning på att få en blommande flick- och damverksamhet i alla våra 40 föreningar. 

”Jag kommer fortsätta med min tjänst för Stockholm och ser det som ett ärofyllt uppdrag att få också driva frågorna nationellt men det är också två roller som går att kombinera och som kan ha nytta av varandra. Det innebär i praktiken att jag fortfarande finns tillgänglig för att möta Stockholms föreningar under året i föreningsbesök och kompetensutvecklingsstöd och insatser som vi gör. Men jag tror det är viktigt att lyfta frågan till nästa nivå, hockeyn har en stark maskulinitetsnorm som varken gynnar pojkar eller flickor. Pojkarna förväntas leva upp till den och flickorna måste bryta den för att ta sig till hallen. Det är viktigt att detta tas på allvar då vi har en bit att vandra men också att man ser vilka möjligheter som hockeyn står inför att göra denna resa som vi i Stockholm har påbörjat.”

”Vi välkomnar att frågorna om flick- och damishockeyns utveckling nu så tydligt adresseras på nationell nivå genom Svenska Ishockeyförbundets satsning” säger Carina Oddsberg, Kanslichef på Stockholms Ishockeyförbund. ”Det kommer så klart få vissa konsekvenser för vår interna organisation att Sara har 50 % mindre tid att fokusera på Stockholmshockeyn men samtidigt ser vi att det nationella projektet är så viktigt och ger långsiktigt positiva effekter även för vår fortsatta utvecklingsresa. Sara’s uppdrag som projektledare sträcker sig till den 31 december 2021. De 50 % hon har kvar hos oss under den tiden kommer hon som vanligt arbeta med föreningsstöd och särskilda insatser riktade mot att stärka flick- och damishockeyn som tex Damjuniorprogrammet, utbildningar och mötesplatser. Vissa delar som Sara nu arbetar med kommer att lyftas över till andra duktiga medarbetare och förtroendevalda så vår förhoppning är att utvecklingsarbetet inom detta fokusområde ska fortlöpa på ett bra sätt.

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
  • Logotyp CCM
  • Logo Scandic