Hem / Nyheter från Distriktet / Meddelande om beslut - AIK IF gällande efterlevnad av Regler och förhållningssätt vid önskan om föreningsbyte.

Meddelande om beslut - AIK IF gällande efterlevnad av Regler och förhållningssätt vid önskan om föreningsbyte.

Idag har Övergångsnämnden i Stockholms Ishockeyförbund beslutat fälla AIK för överträdelse mot Seriebestämmelserna 2.25 ”Regler och förhållningssätt vid önskan om föreningsbyte”. Eftersom detta är tredje gången överträdelse kan fastställas, döms AIK till påföljd enligt nivå tre i SB 3.3 och föreningen nekas därmed att delta med lag i U16-serien i Stockholm Hockey Cup, Distrikts-mästerskap samt PZ.

Bakgrund

Fram till 2012/2013 såg vi en negativ trend inom Stockholmshockeyn med sjunkande antal spelare och färre lag inom ungdomsishockeyn. En orsak som identifierades var en stor problematik med övergångar som drev utslagning, splittring av lag och hets. Barn och unga både i det lag där spelare lämnar och i det lag där spelare tillkommer drabbas tex av om laget får för få spelare, mindre speltid, ändrad gruppdynamik men även vet vi också att ungefär hälften av alla övergångar sker på förhastade grunder och i slutänden inte blir lyckad för den unga spelaren. Vi vet att den som börjar byta förening i unga åldrar ofta byter minst en gång till. Vi ser också en tydlig korrelation mellan flera föreningsbyten och tidig drop-out. Att utveckla verksamheten i befintlig förening och att förening samt spelare samverkar kring detta leder till att fler spelare fortsätter att spela ishockey längre.

Därför utarbetade Stockholms Ishockeyförbund med start 2014 tillsammans med våra föreningar en gemensam modell för hur vi ska arbeta för att komma tillrätta med denna problematik och utveckla verksamheten för att fler ska spela längre och i så bra miljöer som möjligt. Samtliga ungdomsföreningar, även AIK och Djurgården, har ställt sig bakom denna modell och vi kan mäta att den är en av de komponenter vi ser hjälpt oss att vända den mest akuta negativa trenden på ungdomssidan.

Trots förlusten av herrseniorelitlag i SHL kan vi konstatera att vi ser flera positiva signaler på ungdoms- och juniorsidan. Förutom den positiva utvecklingen på flicksidan, hade vi fler U16-lag än någonsin denna säsong och Stockholmsföreningar la beslag på alla medaljer vid U16 SM. Vi kan också konstatera att vi behåller fler spelare upp till U16-ålder än tidigare. Båda Stockholmslagen för killar var i final i TV-pucken och tjejerna la beslag på bronset. Dessa är den första ålderskull som helt gått igenom det tävlingssystem vi har nu. Dessutom gick SM-guld och silver till Stockholm i J18 och J20.  Att vi har många spelare och många lag som kan tävla på olika nivåer är såklart ett viktigt led i att bygga Stockholmshockeyn långsiktigt stark även på elitsidan för herrseniorer. Fler – längre – bättre. Fortfarande har vi enbart kommit en bit mot det önskade läget men vi kan mäta effekter kopplade till att fler fortsätter om vi minskar turbulens och utslagning genom ogrundade förenings-byten.

Den gemensamt utformade modellen innehåller en verktygslåda som i grunden bygger på proaktiv dialog mellan alla involverade. Men verktygslådan innehåller också konsekvenser om en förening inte följer det vi gemensamt kommit överens om. Givetvis har vi i detta fall försökt föra dialog med AIK för att förhindra att hamna i detta läge, AIK är likt övriga föreningar, medvetna om aktuella konsekvenser och har varit en del i att utarbeta regelverket.

Ärendet i sig

 

Stockholms Ishockeyförbund har mottagit en rapport om överträdelse mot gällande regelverk och därför utrett ärendet. Efter att ha tagit del av föreningarnas yttranden samt att nämnden hållit möten med båda berörda föreningar, är den samlade bedömningen att det går att fastställa att Seriebestämmelserna 2.25 överträtts i båda fallen och att AIK inte kan styrka att punkten 2.25 efterlevts. Det kan också styrkas att AIK publicerat spelare på sin lagsida trots att tidigare förening inte godkänt övergången.

 

Nämnden konstaterar att AIK vid upprepade tillfällen sedan 2018 har uppmanats att se över sin interna hantering av övergångsärenden för efterlevnad av Seriebestämmelserna samt vid två olika tillfällen tidigare konstaterats ha överträtt Seriebestämmelserna. Vid första tillfället tilldelades en varning samt anmodan att inkomma med handlingsplan. Vid det andra tillfället utgick avgift. Trots dessa tidigare ärenden och upprepade uppmaningar till AIK att fortsättningsvis i högre grad värdera innebörden av mottagande förenings ansvar, har AIK haft flest tillkommande spelare av samtliga föreningar i distriktet de tre senaste säsongerna och noterbart är att de även har en hög andel lämnande spelare.  

Nämnden vill påtala att AIK har sin fulla rätt att marknadsföra sitt Hockeygymnasium inför junioråldern för spelare i andra föreningar. Dock innebär detta ett stort ansvar vad gäller att följa regelverket i 2.25 för att inte bidra till utslagning av underliggande lag och yngre spelare i såväl den egna föreningen som i andra föreningar. Detta har också påtalats för AIK:s företrädare vid upprepade tillfällen.

Nämnden beslutar att med stöd av Seriebestämmelserna 3.3 b samt Svenska Ishockeyförbundets Tävlingsbestämmelser (TB) § 9.7.3 utesluta AIK från spel i U16-serien (-07) i Stockholm Hockey Cup, Distriktsmästerskap samt PZ. AIK åläggs även att inkomma med handlingsplan för att förhindra upprepning av överträdelsen. Handlingsplanen ska insändas senast den 30 september 2022.

Eventuella frågor besvaras av:

Mattias Mårtensson, vice ordförande Stockholms Ishockeyförbund, 076-050 96 55

Alternativt

Carina Oddsberg, Hockeykontorschef Stockholm-Gotland, 072-211 63 36

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
  • Logotyp CCM
  • Logo Scandic