Hem / Tävling / Disciplinärenden

Disciplinärenden

Stockholms Ishockeyförbunds disciplinkommitté hanterar
disciplinärenden för alla ungdomsserier och distriktsserierna division 4 och 5.

För juniorserier och division 1, 2, 3 och allfyran som är regionala serier finns en separat disciplinkommitté som bemannats med ledamöter från de olika distrikten i region öst.

Stockholms Ishockeyförbunds kansli handlägger och är administrativt stöd åt båda dessa kommittéer.

All kommunikation kring disciplinärenden sker via This is a mailto link

Handläggningen av ett disciplinärende

När ett matchstraff som ska leda till ytterligare bestraffning
har utdömts så skriver anmälaren en rapport. Denna anmälan skickas sedan till
Stockholms Ishockeyförbund. Anmälan går direkt vidare till berörd
disciplinkommitté (två olika beroende på region eller distriktsserier, se
ovan).

Disciplinkommittén meddelar till föreningen om spelaren
eller ledaren ska vara avstängd ytterligare under utredning och begär samtidigt
in ett yttrande, alltså den anmäldes version av vad som har hänt. Det
dokumentet som skickas ut kallas ”Begäran om yttrande”. Föreningen får
samtidigt också ta del av själva anmälan. Man har en vecka på sig att yttra sig
innan ärendet går vidare till beslut.

Observera att om en spelare eller ledare ådömts ett ”match
penalty” är denne alltid automatiskt avstängd nästa match, oavsett om man inte
fått något besked om ytterligare avstängning.

Disciplinkommittéerna sammanträder en gång i veckan och
fattar beslut i de ärenden som är klara för beslut. Kanslipersonalen på
Stockholms Ishockeyförbund deltar inte i besluten och kan heller inte påverka
dessa.

Beslutet meddelas föreningen per e-post och per brev.
Observera att all kommunikation går till föreningens officiella adress. I
beslutet står det hur länge spelaren eller ledaren är avstängd och hur många
matcher det motsvarar. Avstängningens längd mäts alltid i antal matcher i
aktuell serie.

Avstängd eller inte?

När ett ”match penalty” utdömts så är spelaren eller ledaren
automatiskt avstängd i nästa match i samma serie. I dokumentet ”Begärande om yttrande” som
sedan skickas ut står det om spelaren är ytterligare avstängd eller kan spela
efter att den automatiska avstängningen om en match har avtjänats.

Skicka in yttrande

Den anmälde ska yttra sig om händelsen, antingen via
föreningen eller på egen hand. I yttrandet är det viktigt att beskriva vad som
hänt och om man vill hänvisa till något film- eller bildmaterial så måste det
bifogas. Om man inte skickar in ett yttrande så tolkas det som ett godkännande
av anmälarens rapport.

Att överklaga

Om man vill överklaga ett beslut så vänder man sig till
Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd, som är nästa instans, inom två
veckor från det att beslutet meddelats. Det står också i själva beslutet hur du
gör för att överklaga ett beslut. Stockholms Ishockeyförbunds eller Region Östs
disciplinkommittéer kan inte ändra sina egna beslut. Det kan bara Svenska
Ishockeyförbundet göra, det är därför överklagan ska gå dit.

Skicka in anmälan

Du som är domare och ska skicka en anmälan till bestraffning, skickar den signerade anmälan till bestraffning till This is a mailto link
Blanketten "Anmälan till bestraffning" hittar du under Dokument.

 

 

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
  • Logotyp CCM
  • Logo Scandic