Hem / Tävling / Stockholmsmodellen

Vad är Stockholmsmodellen?

Bakgrund
För att kvalitetssäkra vår spelarutbildning i Stockholm har vi arbetet med att identifiera olika områden i utbildningen. Vad är vi bra på och vad saknas och vad kan förbättras. Detta gäller allt från ledarskap, hur vi tränar, vad vi tränar på till när vi tränar på det.

Syfte
Utveckla en tydlig, långsiktig och hållbar sportslig modell som hjälper föreningarna att bedriva en modern utbildning i en bra hemmamiljö. På detta sätt höja nivån på utbildningen inom stockholmsishockeyn genom en gemensam stockholmsmodell.

Mål
Att Stockholm har en gemensam modell och samsyn på hur utbildning och ledarskap skall vara i utbildningen av unga ishockeyspelare. Att vi genom det befäster positionen som landets ledande distrikt när det gäller sportslig utveckling på ungdomsnivån

Framtagande av modellen
Utifrån den långsiktiga verksamhetsinriktning som anger riktningen på utvecklingsarbetet inom Stockholms Ishockeyförbund har en Stockholmsmodell utarbetats. Arbetet inleddes med en sportkonferens hösten 2016. På konferensen deltog utöver tjänstemän från Stockholms Ishockeyförbund även tjänstemän från Svenska Ishockeyförbundet och mycket erfarna personer från stockholmsishockeyn. För att understryka att detta är ett samarbete mellan Stockholms Ishockeyförbund, Svenska Ishockeyförbundet, elitföreningar och breddföreningar har dessa varit representerade under hela processen i arbetsgrupp eller referensgrupp.

Identifierade områden att befästa, förändra och utveckla:

  • Befästa – Tekniska färdigheter, "skills"
  • Utveckla – Spelförståelse, blick och känsla för spelet, förmåga att hjälpa varandra att bli bättre
  • Utveckla – Träningsprocessen att träna på rätt saker på rätt sätt kopplat till barn och ungdomars utveckling
  • Utveckla – Coachande ledarskap/förhållningssätt, närvaro, se och möta alla, utmana och involvera
  • Utveckla – Serieupplägg för att skapa jämna matcher
  • Förändra – Från resultattänk till spelarutveckling - match är ett träningstillfälle
  • Utveckla – ishockeyns terminologi ”gemensamt språk”

Guide till Stockholmsmodellen
Här kan du ladda ner en guide till Stockholmsmodellen: Stockholmsmodellen.pdf

 

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
  • Logotyp CCM
  • Logo Scandic