Hem / Förening / Föreningspolicy

Föreningspolicy

Policy är en gemensam linje för föreningens verksamhet och ett stöd till alla ledare för att ta ställning i olika frågor.

Policyn är ställningstaganden som föreningen gör inom ett antal områden samtidigt som det är ett stöd för medlemmarna i relationen till varandra och i hur vi löser olika verksamhetsfrågor. Vi inom ishockeyn i Stockholm rekommenderar att ett policydokument tas fram med stor delaktighet av föreningens medlemmar och inte minst hålls levande i en ständigt pågående dialog på styrelsemöten, tränarträffar, spelarmöten, föräldramöten och utbildningar.

”Stadgarna är föreningens skelett, föreningskunskap är dess muskler och policyn är själva blodomloppet.” (Stockholms Fotbollsförbund)

I stadgarnas ändamålsparagraf beskrivs meningen med föreningen. Föreningsidén och policyn ska stämma överens med föreningens ändamålsparagraf. Kunskapen om hur föreningsdemokratin fungerar och de olika styrdokumentens funktion är viktigt i arbetet med att utveckla föreningen. Exempel på andra styrdokument är verksamhetsplanen med mål- och handlingsplaner samt spelarutbildningsplanen.

För att policyn ska bli ett levande verktyg vill vi på Stockholms Ishockeyförbund betona arbetsprocessen: värdering - handling - konsekvens. Med den arbetsgången har föreningen, efter policydiskussionerna, även grunden till en verksamhetsplan. Varje värdering som tas fram som en del av ett policydokument har också "stötts och blötts" och blivit till en handlingsplan för föreningens arbete.

Om ni behöver stöd och vägledning i erat policyarbete, kontakta ishockeyns kontaktperson på SISU, This is a mailto link

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
  • Logotyp CCM
  • Logo Scandic