Hem / Förening / Avsiktsförklaringen

Avsiktsförklaringen

Föreningarna i Stockholm har under våren 2014 ingått i en historisk överenskommelse, vi har valt att kalla den Avsiktsförklaringen.

Vad är avsiktförklaringen?
Avsiktsförklaringen är ett dokument som anger hur ungdomsverksamheten ska drivas för att stärka föreningarna och att utveckla spelare. Dokumentet har signerats av samtliga föreningar med ungdomslag i Stockholm Hockey Cup.

Vad säger avsiktsförklaringen?
Avsiktsförklaringen anger i korthet att föreningarna gemensamt är överens om att barn och ungdomsspelares utveckling mår bäst av att spela i sin moderförening till och med U16. Överenskommelsen ska motverka aktiva värvningar av barn. Vidare anges också att dialog mellan föreningarna är centralt och inga övergångar får under några som helst omständigheter ske utan att en personlig kontakt skett mellan föreningarna.

Vad innebär detta för oss som förening?
Din förening behöver i alla sammanhang vara tydliga med föreningens profil, organisation, mål och arbetssätt. Alla som vill bli medlemmar och alla som redan berörs av föreningens verksamhet (tränare, ledare, spelare och föräldrar) ska veta vad föreningen står för och vilka mål man strävar mot. Att skapa strukturer och metoder för att arbeta med medlemsinflytande och kvalitetssäkra föreningens verksamhet är också jätteviktigt. Din förening behöver också aktivt arbeta med att kommunicera, förklara och följa upp att Avsiktsförklaringens syfte är välkänt hos alla medlemmar och att den efterlevs.

Vad innebär detta för oss som spelare eller förälder?
I och med Avsiktsförklaringen kommer ramarna för hur en övergång får ske att stramas upp även under den tid då övergångar är tillåtna. Proceduren kommer i fortsättningen hanteras på högsta nivå (ordförande, sportchef) i föreningen både i den förening man lämnar och den som man vill byta till – mottagande förening.

Var omsorgsfull när ni väljer vilken förening ni ska engagera er i. ”Vad står föreningen för? Vilka värderingar gäller? Har man utbildade tränare? Vilka riktlinjer och mål gäller för verksamheten och hur stämmer det med mitt barns önskemål och förväntningar?”  är några av de frågor man bör reflektera över.

Ta hänsyn till det geografiska avståndet vid val av förening – hockeyglädje, utveckling och skolarbete stimuleras inte genom långa restider till och från träningar varje vecka. Var medvetna om att laget är en del av föreningens totala verksamhet och inte en egen enhet. Därför är ett tips att bli medlem i föreningen även som förälder för att kunna vara med och påverka. 
Tänk på att efter sista övergångsdatum (15/9) är det inte tillåtet att byta förening!
Inga dispenser kommer att beviljas. 

Var kan jag läsa mer om Avsiktsförklaringen?
I vår dokumentbank under kategorien "Avsiktsförklaringen" kan du hitta det av samtliga föreningar underskrivna dokumentet, brevet från Stockholms Ishockeyförbunds styrelse om Avsiktsförklaringen och ladda ner blankett för provspel. Du kan också ladda ner en presentation om Avsiktsförklaringen. Filen är i PDF-format och ni kan visa och sprida den fritt i föreningen. Klicka här för att komma till dokumenbanken: Dokument

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
  • Logotyp CCM
  • Logo Scandic