Hem / Dam&flick

Dam & flickhockey

Dam & flickhockey

Damverksamheten, som omfattar såväl flick- som damseniorspelare, är ett av Stockholms Ishockeyförbunds prioriterade verksamhetsområden. Säsongen 2013/2014 inrättades distriktets damkommitté som en särskild kompetensresurs för att säkerställa damverksamhetens utveckling. Du hittar kontaktuppgifter till damkommittén under Våra kommittér
Damverksamhetens långsiktiga mål är att mångfaldiga antalet spelare och att ishockeyn i Stockholm ska vara lika könsneutral som landets övriga stora lagidrotter. Damkommittén fokuserar på följande:

Rekrytering

Vi har haft en stark utveckling de senaste åren. Före inrättandet av Tre Kronors Hockeyskola för flickor, verksamhetsåret 2011/2012, bedrevs tre flickishockeyskolor/-grupper i distriktet, då de enda i landet. Innevarande säsong, 2016/2017, bedrivs flickishockeyskolor på separata tider i 14 av distriktets 37 ungdomsföreningar med samtidigt som ytterligare föreningar har flickgrupper inom ramen för pojkarnas hockeyskolor. Andelen flickor i ishockeyskoleåldrarna 5-8 år har på fyra år ökat från 5 % till 15 %.
Läs mer om Tre Kronors Hockeyskola för flickor

Utveckling

Seriespel
Stockholms Ishockeyförbund har genomfört omfattande lättnader i regelverk och bestämmelser för flickornas seriespel. Genom möjligheter att låna/låna ut spelare och underlättade möjligheter till samverkan mellan föreningarna har antalet flicklag i seriespel ökat från fem till 22 sedan säsongen 2012/2013. Under samma period har antalet föreningar i distriktet som driver flicklag ökat från tre till elva.

Distriktslag

Distriktslagsverksamheten är flickornas första steg till elitutveckling. Verksamheten består säsongen 2016/2017 av en årlig breddsamling för åldersgruppen 13-14 år, en första introduktion till verksamheten, samt F16-distriktslag för åldersgruppen 15-16 år. F16-laget har en bredare samling under hösten följt av en laguttagning där uttaget lag får en landslagsförberedande utbildning i form av teori, träning och matchning samt deltagande i den nationella flicklagsturneringen Stålbucklan, flickornas motsvarighet till TV-pucken.
Ett utvecklingsarbete pågår för att etablera en verksamhet för spelare upp till 22 år.

Övrig utvecklingsverksamhet

Damkommittén genomför grundläggande arbeten rörande; återrekrytering, rekrytering av äldre nya spelare, förlängning av seniorkarriärer, senare åldersdebut i seniorverksamhet samt utveckling av ledar- och tränarutbildning med inriktning mot flick- och damishockeyn. Till detta pågår ett arbete att hjälpa och stärka föreningarnas flick-/damverksamheter.

Juniorverksamhet

Vare sig i distriktet eller nationellt finns ett tillräckligt spelarunderlag för att genomföra reguljär tävlingsverksamhet på damjuniornivå (F17-18). Åldersgruppen hänvisas därför till damseniorlagens verksamheter där flera av lagen har högt fokus på utveckling av yngre spelare.
Med den stora ökningen i antalet yngre flickor i verksamheten de senaste åren är målet att införa spel på DJ-nivå till säsongen 2019/2020.

Seniorverksamhet

Sju föreningar i distriktet har bedrivit seniorlagsverksamhet i nio lag. Tre lag spelar i damernas högsta division, SDHL, övriga lag i DamEttan Öst. Antalet seniorlag har minskat med en tredjedel sedan tidigt -00-tal. Läget är nu stabiliserat och förväntas ligga på nuvarande nivå fram till mitten av 2020-talet.

Damrekreationsverksamhet

Minskningen i antalet seniorlag de senaste 15 åren är i huvudsak beroende på nedläggning av lag på dåvarande division 2-nivå. Lag med lägre ställda ambitioner. Dessa lag har de senaste åren ersatts genom en stark utveckling av föreningar och lag som deltar i Stockholms Veteranishockeys damrekreationsserier. Lagen består av en blandning av äldre nybörjare och före detta damspelare. Serierna har inga formella åldersgränser.
För närvarande deltar tio lag från nio föreningar i verksamheten.

 

Svensk ishockeys huvudsponsor
  • Logo Svenska Spel
Samarbetspartners
  • Logotyp CCM
  • Logo Scandic