Hoppa till sidans innehåll

Övergångar - Viktig information

15 AUG 2019 15:03
Vi ser att övergångarna nått kritiska nivåer där lag nu avanmäls seriespel. Vi kommer göra en uppföljning och därefter proaktivt agera.
  • Uppdaterad: 15 AUG 2019 15:03

På förekommen anledning måste vi lyfta upp ämnet Övergångar och hur föreningarna ska hantera dessa på ungdomssidan.

Regeln i korta drag:

SB 2.26 (SB=Seriebestämmelser finns under dokument på vår hemsida)

a) Spelare som önskar byta förening ska först anmäla detta till sportchefen i sin klubb för en dialog kring orsaker och lösningsförslag

c) Om spelare/föräldrar kontaktar ny förening/lag direkt med förfrågan om spelplats, ska alla diskussioner om eventuell övergång avvisas och spelaren uppmanas kontakta moderföreningens sportchef och följa beskriven process.

d) Därefter skall föreningen till vilken spelaren tillhör kontaktas för att informeras om att förfrågan om övergång gjorts.

Kommentar:

  • Den förening (tränare, lagledare, lagförälder eller annan representant) som får intresseförfrågan från föräldrar/spelare måste initialt vänligt men tydligt avvisa denne, inte på något sätt öppna upp för förhoppningar eller bidra till ett befintlig förening hamnar i ”gisslansituation” d.v.s. genom att öppna för att spelaren är välkommen om det är okey för den nuvarande föreningen. Spelarens företrädare ska direkt hänvisas till att dialog ska ske med den egna sportchefen. Kontakta också aktuell förening och flagga upp att förfrågan skett så den föreningen kan vara proaktiv.

Tyvärr visar vår statistik att detta inte efterlevs i många fall och vi vill göra er uppmärksamma på de följder som kan uppstå vid överträdelser.

SB 3.3 Hantering av inkommen rapport och överträdelse enligt punkten 3.1 D Överträdelser mot regler för processen kring spelarövergång.

a) Efter inkommen skriftlig rapport behandlas ärenden av särskild nämnd som inhämtar yttrande från berörda parter.

b) Påföljder kan utdömas när:

- Förening/lag bryter mot annonseringsförbudet

- Förening tar emot spelare för provspel eller övergång utan att ha tagit kontakt med lämnande förening

- Lämnande förening kan styrka att mottagande förening inte följt regler och förhållningssätt gällande föreningsbyten vilket lett till ett framtvingat godkännande av övergång

c) En första överträdelse leder till varning och begäran om att inkomma med handlingsplan för att förhindra upprepning. Därefter kan följande påföljder utdömas beroende på överträdelsens art och omständigheterna kring densamma: straffavgift upp till tre gånger serieavgiften för aktuell serie samt belopp motsvarande skadelidande förenings avgifter för utdraget lag relaterat till förseelsen, avstängning av ledare och tränare i aktuellt lag, uteslutning av lag från SHC och andra relevanta serier. Utdömda påföljder publiceras på Stockholms Ishockeyförbunds hemsida

 

Kommentar 2:

Vid Ordförande och sportchefskonferensen hösten 2017 behandlades förslag och beslutades enhälligt om införande av påföljder i seriebestämmelserna vid bristande efterlevnad av det som vi tidigare benämnt Avsiktsförklaringen.

Efter avstämning kring de rent juridiska formerna med sakkunniga inom RF och Svenska Ishockeyförbundets tävlingsorganisation, fastställdes därefter den slutliga texten i samband med ordförande- och sportchefskonferensen i mars 2018.

  • Vi ser en rad lag och föreningar som annonserar/öppnar upp för provspel på sina hemsidor. Vi har kommit överens om att detta inte är tillåtet. Jag ber er därför att omgående gå igenom lagsidor samt informera era lag om att ingen dylik annonsering eller information får ligga ute. Vi kommer från vår sida kontinuerligt följa upp detta och ge stöd där det behövs.
  • Dialogen mellan sportchefer/mtsv. är central i processen.
  • Regeln gäller samtliga föreningar som deltar i Stockholm Hockey Cup, flickor och pojkar och även föreningar från granndistrikten som ingår i vårt seriespel. Processen ska givetvis också följas av våra föreningar med NIU-verksamhet. Glädjande nog ser vi goda exempel på flera unga talangfulla spelare som valt att stanna i Stockholm för sin NIU-utbildning de senaste säsongerna. Vi hoppas att vi genom efterlevnad av regelverket, ömsesidig respekt och bra dialog kan fortsätta sträva efter att behålla fler av, de ändå relativt få, NIU-aktuella spelarna vi har i vårt distrikt utan att splittra lag och skapa onödig oro i trupperna.
  • Notera att regeln omfattar spelare som definierat efter födelseår är ungdomsspelare. Dvs spelare födda 2004 är ungdomsspelare och får därmed inte tas emot eller rekryteras med motiveringen att det gäller spel som junior.

Tips och erfarenheter:

  • För i proaktivt syfte en aktiv dialog med era lag, tränare och föräldrar. Vad har fungerat bra/mindre bra under säsongen, planera inför kommande säsong tidigt, stäm av och utvärdera verksamheten mot era styrdokument, kommunicera, informera osv.
  • För en aktiv dialog med andra föreningar så att ni är uppdaterade kring varandras situationer och förutsättningar.
Skribent: Andreas Hawerfors
Epost: Adressen Gömd

 

Partners

ccm_250px 

             

 

 

Postadress:
Stockholms Ishockeyförbund
Tjurhornsgränd 6, 3 tr
121 63 Johanneshov

Besöksadress:
Tjurhornsgränd 6, 3 tr
121 63 Johanneshov

Kontakt:
Tel: 0855671660
Fax: 087220141
E-post: This is a mailto link

Se all info